Obsah:

 • osobnost, role a autorita manažera – co vše musí správný manažer zvládat
 • řízení a vedení lidí – kdy „řídím“ a kdy „vedu“ jako manažer, jak postupovat v řízení a ve vedení lidí
 • kdy mohu být jako manažer direktivní, mentorující, koučující či delegující
 • manažerský cyklus 4 kroků – jak správně plánovat, organizovat, vést a vyhodnocovat
 • situační řízení – co to je, jak s ním prakticky pracovat při denním vedení lidí
 • jak vést různé typy lidí s odlišnou motivací a s různými výkony

Forma:

 • 2denní trénink vhodný pro začínající manažery nebo juniorní vedoucí
 • trénink je zaměřen na praktický nácvik konkrétních manažerských dovedností z praxe
 • sehrávky reálných manažerských rolí s rozborem a zpětnou vazbou

Přínos:

 • manažeři si osvojí základní postupy praktického řízení a vedení lidí 
 • naučí se používat adekvátní styl vedení lidí dle jejich typu a dané situace
 • používáním manažerského cyklu plánování, organizace, rozvoje, kontroly a hodnocení zvednou v čase výkonnost svých týmů