Obsah:

  • pravidla a zásady profesionální prezentace – co dělat, čemu se vyhnout
  • příprava struktury, obsahu a formy prezentace
  • zásady práce s power point prezentací – písmo, fonty, obrázky, text, animace…
  • verbální a neverbální techniky, „řeč těla“, práce s flipchartem, dataprojektorem
  • jak zahájit prezentaci dle tématu, typu účastníků a cíle prezentujícího
  • řešení obtížných a nečekaných situací při prezentaci – pasivita, nezájem, námitky, nesouhlas…
  • aktivní zapojení účastníků do prezentace – praktické techniky, metody

Forma:

  • 2denní intenzívní trénink
  • 80% praktický nácvik konkrétních prezentací/20% diskuse, cvičení, metodika
  • nácvik konkrétních prezentací + následný rozbor přes videozáznam + zpětná vazba

Přínos:

  • trénovaní účastníci zvládnou metodiku přípravy, struktury a stavby prezentace
  • budou schopni vytvořit prezentaci odpovídající zacílení a typu publika
  • získají maximální sebejistotu při svém prezentování