Obsah:

 • pravidla a zásady profesionální prezentace – co dělat, čemu se vyhnout
 • příprava struktury, obsahu a formy prezentace
 • zásady práce s power point prezentací – písmo, fonty, obrázky, text, animace…
 • verbální a neverbální techniky, „řeč těla“, práce s flipchartem, dataprojektorem
 • jak zahájit prezentaci dle tématu, typu účastníků a cíle prezentujícího
 • řešení obtížných a nečekaných situací při prezentaci – pasivita, nezájem, námitky, nesouhlas…
 • aktivní zapojení účastníků do prezentace – praktické techniky, metody

Forma:

 • 2denní intenzívní trénink
 • 80% praktický nácvik konkrétních prezentací/20% diskuse, cvičení, metodika
 • nácvik konkrétních prezentací + následný rozbor přes videozáznam + zpětná vazba

Přínos:

 • trénovaní účastníci zvládnou metodiku přípravy, struktury a stavby prezentace
 • budou schopni vytvořit prezentaci odpovídající zacílení a typu publika
 • získají maximální sebejistotu při svém prezentování