Obsah:

 • profil profesionálního obchodníka – co vše musí zvládat
 • struktura prodejního rozhovoru, příprava na obchodní jednání 
 • zahájení obchodního jednání – jak efektivně zahájit schůzku, verbální a neverbální projev
 • analýza – zjišťování potřeb – dovednost kladení správných otázek
 • prezentace návrhu řešení zákazníkovi – jak efektivně prezentovat klientovi užitky 
 • zvládání námitek – námitka, její podstata, jak vzniká a jak ji eliminovat
 • uzavírací techniky prodeje – jak získat souhlas klienta

Forma:

 • 2denní trénink
 • 60% praktický nácvik reálných situací se zpětnou vazbou / 40% diskuse, cvičení, metodika
 • nácvik dovedností probíhá i formou videotréninku s intenzivní zpětnou vazbou

Přínos:

 • obchodníci si osvojí praktickou metodiku vedení prodejního rozhovoru
 • naučí se správné přípravě na jednání a struktuře vedení prodejního rozhovoru
 • vytvoří si profesionální návyky vedení jednání a zvýší tak svou prodejní efektivitu