Koučování, on job training

Koučování, on job training

Individuální trénink obchodníků

 • Proč používat On Job Training? Pomáhá přímo „v terénu“ – při práci – fixovat správné návyky obchodníků a prodejců do jejich denní praxe.
 • Proto Vám doporučujeme využívat jej co nejdříve po skupinových školeních. Rychleji si tak obchodníci nové dovednosti zautomatizují a v kratším čase se dostanou na Vámi požadovaný prodejní výkon.
 • Kde konkrétně můžete využít On Job Training?
  • Telefonní akvizice, telemarketing, komunikace s klienty po telefonu – obchodník provádí telefonní akvizice, trenér s ním vyhodnocuje jeho hovory, dává mu zpětnou vazbu, co je dobře a na co se dále zacílit ve správném obchodním telefonátu.
  • Schůzky s klienty – obchodník jedná s klientem, trenér se účastní schůzek. Po ukončení jednání s obchodníkem rozebírají jednotlivé části jednání s klientem, obchodník má komplexní zpětnou vazbu.
  • On Job Training je vždy zakončen písemnou tréninkovou zprávou, která obsahuje slovní i měřitelné hodnocení jednotlivých parametrů, které se na tréninku u obchodníka sledují.
  • Tréninkovou zprávu obdrží trénovaný obchodník i nadřízený manažer, aby v dalším rozvoji mohli na závěry tréninku navázat.
  • On Job Training může mít podobu mentoringu – trenér radí, pomáhá a vede obchodníka k tomu, aby si budoval novou dovednost. U seniornějších obchodníků více pracujeme s prvky koučování a s obchodníkem spíše vedeme rozhovor formou otázek mířících na potenciál změny v části jeho dovedností.
  • Po každém tréninku trenér konzultuje výkon a posun v dovednostech trénovaného i s jeho manažerem a vedením firmy.

Individuální koučování manažerů

 • Preferujete rozvoj manažerských dovedností na bázi individuálního přístupu? Vy a Vaši manažeři nemáte čas na několikadenní skupinová školení?
 • Pak je pro Vás vhodné individuální koučování!
 • Kouč pracuje s manažerem dle dohody po předem vyměřenou dobu a rozvíjí ty oblasti manažera, které si společně stanoví na začátku koučování jako zásadní cíle rozvoje manažera.
 • Kouč pracuje s manažerem přímo při jeho práci – účastní se např. jeho porady, vedení meetingu, sleduje jej při tréninku nebo koučinku lidí z jeho týmu, je přítomen hodnotícím pohovorům. Následně s manažerem rozebírá formou diskuse jeho další rozvoj a hledají potenciál na zvýšení výkonu manažera
 • Velkým efektem pro vytížené manažery je, že koučování probíhá v řádu hodin, nikoliv celého dne a je rozděleno dle dohody do určitého počtu koučovacích hodin

Audit obchodních týmů

 • Firma se Vám skvěle rozjela a obchod šel dosud dobře „sám od sebe“? A teď by to chtělo dát tomu i systém, aby to šlapalo ještě lépe a konkurence Vás nedohnala či brzy nepředběhla? Můžeme Vám provést audit prodejního/obchodního týmu, který Vám dodá nové cesty a směry v rozvoji Vašeho obchodu!
 • Po počáteční analýze Vám předložíme písemnou analýzu včetně návrhů a doporučení, co, jak a proč změnit v procesním řízení obchodu s cílem zvýšení prodejní efektivity.
 • Strávíme čas přímo ve Vaší firmě poznáním praktického chodu Vašeho obchodu, zanalyzujeme Vaše stávající nastavení obchodního týmu, oddělení a komunikaci v něm. Vyhodnotíme, jak pracujete s databází, s portfóliem klientů. Koukneme se na práci Vašeho obchodního týmu v aktivitách typu akvizic, péče o top klienty a práci s různými klientskými segmenty Vašeho trhu.
 • Audit obchodu je užitečný tehdy, když vnímáte, že přišel čas dát celému rozvoji obchodu procesní pravidla, která pomohou zdravému rozvoji dalšího byznysu v dlouhodobém horizontu.