Management

Management

Komplexní rozvoj manažerů

TRÉNINKOVÝ PROGRAM „ŠITÝ NA MÍRU“

 • Hledáte komplexní tréninkový program pro Vaše manažerské týmy? Pak se pojďme nejprve se sejít a probrat Vaše představy a potřeby.
 • Na společnou schůzku si vyhradíme dostatek času, abychom poznali Vaši firemní filozofii a Vaše záměry s rozvojem lidí v managementu.
 • Druhým krokem bude poznání práce Vašich manažerů „v terénu“ – přímo při práci. Strávíme čas s Vašimi manažery při jejich činnostech a identifikujeme oblasti, které budou v jejich dalším rozvoji prioritní.
 • Po první analýze Vám sestavíme návrh koncepce vzdělávání manažerů.
 • Poté se sami rozhodnete, zda Vám vyhovuje navrhovaný koncept školení, tréninků a koučování pro Vaše manažery.
 • Dlouhodobý koncept rozvoje manažerů se ideálně skládá ze tří forem rozvoje: 
  1. Tréninkové workshopy na konkrétní manažerské dovednosti
  2. Individuální tréninky a koučování vybraných manažerů
  3. Pravidelné konzultace s vedením firmy, včetně písemných hodnocení a zpráv o rozvoji manažerů v průběhu projektu.

MANAŽERSKÁ AKADEMIE

 • Ucelený rozvoj týmu manažerů na období 1 roku až 2 let (dle frekvence tréninků a Vašich potřeb)
 • Tréninkový program obsahuje tyto tématické workshopy:
  1. Leadership a management – 4 dny
  2. Manažerská prezentace – 2 dny
  3. Typologie podřízených – 1 den
  4. Hodnocení, zpětná vazba – 2 dny
  5. Trénink a koučování v praxi manažera – 4 dny
  6. Vedení porad – 1 den
  7. Manažerská asertivita, řešení konfliktů – 2 dny
 • Individuální trénink/koučink manažerů (On the Job Training/Coaching) 
  • praktický nástroj pro upevňování dovedností ze školení
  • trenér/kouč s manažerem pracuje přímo „v terénu“ – při práci
  • dává manažerovi průběžnou zpětnou vazbu
  • vyhodnocuje to, jak aplikuje návyky ze školení do praxe
  • manažer i vedení firmy dostane z každého tréninku tréninkovou zprávu 
 • součástí Manažerské akademie jsou též pravidelné konzultace s vedením firmy a průběžné vyhodnocování výkonnosti obchodníků

DEVELOPMENT CENTRE (DC) – ASSESSMENT CENTRE (AC)

 • Doporučujeme využít, pokud potřebujete zjistit, jakou úroveň kompetencí mají Vaše stávající manažerské týmy a jednotliví lidé.
 • Vhodné též pro identifikaci hlavních potřeb na rozvoj konkrétních dovedností u jednotlivců.
 • U AC je můžete využít i tehdy, když si vybíráte vhodné kandidáty do manažerských pozic a potřebujete si ověřit předpoklady kandidátů pro pozici manažera ve Vaší firmě.
 • Klasická DC a AC realizujeme v 1dni, maximálně 2 dnech – dle velikosti skupiny, ideálem je skupina do 8 lidí na 1 den DC nebo AC.
 • Používáme cíleně zaměřená individuální, skupinová cvičení, prezentace 
 • Využíváme testy, pohovory a konkrétní rolové situace 
 • Výsledky DC nebo AC Vám pomohou identifikovat silné stránky a oblasti na rozvoj Vašich lidí.
 • Výstupem z DC a AC bude pro Vás konkrétní písemná zpráva s našimi doporučeními.

Individuální rozvoj

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY – „ON JOB TRAINING/ ON JOB COACHING“

 • Hledáte trénink pro jednoho nebo několik manažerů Vaší firmy formou individuálního přístupu?
 • Správnou a účinnou cestou může být individuální trénink nebo koučování.
 • Jak to probíhá v praxi při On Job Trainingu/On Job Coachingu?
  • Trenér je s manažerem přímo na jeho jednáních – účastní se jeho porady, nebo vedení pohovoru s pracovníkem, poté spolu rozebírají kvalitu provádění konkrétního manažerského úkonu v praxi.
  • Každý On Job Training/ Coaching je zakončen vyhodnocením v podobě písemné tréninkové/koučovací zprávy – ta obsahuje slovní i měřitelné hodnocení jednotlivých parametrů, které se v tréninku/koučování sledují.
  • Tréninkovou zprávu obdrží trénovaný manažer i nadřízený, aby v dalším rozvoji navázali na závěry tréninku či koučování.
  • On Job Training/ Coaching může mít podobu mentoringu – trenér radí, pomáhá a vede manažera k tomu, aby si budoval novou dovednost. U seniornějších manažerů a vedoucích kouč pracuje s prvky koučování a s manažerem vede rozhovor formou otázek mířících na potenciál změny v jeho přístupu.
  • Po každém tréninku trenér/kouč konzultuje výkon a posun v dovednostech trénovaného i s vedením firmy.
 • Tzv. On Job Training/ Coaching upevňuje rychle dovednosti manažera po skupinových školeních, kdy s Vašimi manažery budeme pracovat individuálně.