Obchod, prodej

Obchod, prodej

Komplexní rozvoj obchodu, prodeje

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY „ŠITÉ NA MÍRU“

 • Uvažujete o kompletním rozvoji celého obchodního týmu?
 • Pojďme se nejprve sejít a popíšeme si, co přesně potřebujete a jaký by měl být výstup z dlouhodobého tréninku, aby to Vašemu obchodu přineslo zvýšení výkonnosti a požadované prodejní výsledky.
 • Než Vám takový plán rozvoje Vašeho obchodu postavíme, strávíme jeden či více dnů u Vás s Vašimi obchodníky a poznáme, jak dnes pracují.
 • Pak Vám sestavíme návrh konkrétní koncepce vzdělávání obchodníků a seznámíme Vás s ním.
 • Bude pak jen na Vás, zdali se rozhodnete pro spolupráci s námi dle navrhovaného konceptu školení, tréninků a koučování.
 • Dlouhodobý koncept rozvoje obchodu má tři formy rozvoje:
  1. Skupinové tréninky prodejního týmu
  2. Individuální tréninky a koučování lidí
  3. Pravidelné konzultace s vedením firmy, včetně písemných hodnocení a zpráv o rozvoji obchodníků v průběhu projektu.

PRODEJNÍ AKADEMIE

 • Ucelený rozvoj obchodního týmu na období minimálně 1 roku a více.
 • Tréninkový program obsahuje tyto tématické tréninkové workshopy:
  1. Obchodní jednání – 2 dny
  2. Typologie zákazníků – 2 dny
  3. Analýza zákazníka – 2 dny
  4. Obchodní prezentace – 2 dny
  5. Námitky, argumentace – 2 dny
 • Individuální trénink obchodníků (On the Job Training)
  • mezi školeními mají obchodníci trénink „v terénu“ s trenérem
  • trenér s obchodníkem pracuje přímo při jejich práci
  • dává obchodníkovi průběžnou zpětnou vazbu
  • vyhodnocuje to, jak aplikuje návyky ze školení do praxe
  • obchodník a management dostane z každého tréninku tréninkovou zprávu
 • součástí programu jsou pravidelné konzultace s vedením firmy a průběžné vyhodnocování výkonnosti obchodníků

DEVELOPMENT CENTRE (DC) – ASSESSMENT CENTRE (AC)

 • Doporučujeme využít, pokud chcete zjistit, jakou úroveň kompetencí mají Vaše obchodní týmy a jednotliví lidé v obchodě.
 • Vhodné též pro identifikaci hlavních potřeb na rozvoj konkrétních dovedností u jednotlivců.
 • U AC můžete využít při výběru vhodných kandidátů do obchodních pozic ve Vaší firmě.
 • Klasická DC a AC realizujeme v 1dni, maximálně 2 dnech – dle velikosti skupiny, ideálem je skupina do 8 lidí na 1 den DC nebo AC.
 • Používáme cíleně zaměřená individuální, skupinová cvičení, prezentace
 • Využíváme testy, pohovory a konkrétní rolové situace
 • Výsledky DC nebo AC Vám pomohou identifikovat silné stránky a oblasti na rozvoj Vašich lidí.
 • Výstupem z DC a AC bude pro Vás konkrétní písemná zpráva s našimi doporučeními.

Individuální tréninky, koučink

INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY – „On Job Training“

 • Jak zajistit, aby obchodníci po školení převedli nové dovednosti do praxe? Jak co nejdříve zafixovat správné návyky v obchodě a zvýšit tak výkon obchodního týmu?
 • V tom je nejúčinnější metodou On Job Training – česky řečeno trénink přímo při práci.
 • Jak probíhá v praxi On Job Training?
  • Trenér se účastní telefonní akvizice – obchodník provádí akvizice, trenér s ním vyhodnocuje jeho hovory – co dělá dobře a na co se dále více zacílit v rozvoji, analyzují jednotlivé hovory.
  • Trenér je s obchodníkem přímo na jeho jednáních u klienta a po ukončení schůzky společně vyhodnocují kvalitu vedení jednání.
  • Každý On Job Training je zakončen vyhodnocením v podobě písemné tréninkové zprávy – ta obsahuje slovní hodnocení i měřitelné hodnocení výkonu jednotlivých parametrů, které se na tréninku cíleně sledují a vyhodnocují.
  • Tréninkovou zprávu obdrží trénovaný obchodník i přímo nadřízený manažer, aby v dalším rozvoji mohli na závěry tréninku navázat.
  • On Job Training může mít podobu mentoringu – trenér radí, pomáhá a vede obchodníka k tomu, aby si fixoval novou dovednost. U seniorních obchodníků trenér více pracuje s prvky koučování a s obchodníkem vede rozhovor více formou otázek mířících na potenciál změny v jeho přístupu.
  • Po každém tréninku konzultujeme výkon a posun v dovednostech trénovaného i s manažery a vedením firmy.

AUDIT OBCHODNÍHO TÝMU

 • Umíme provést analýzu procesů a práce Vašeho obchodního týmu a identifikovat případné oblasti, které vyžadují změnu ve všech potřebných oblastech.
 • Náš zkušený konzultant stráví několik dnů analýzou procesů vašeho obchodu, nastavením týmu, komunikace v něm, podívá se na to, jak pracujete s databází, jak ošetřujete stabilní portfólio klientů a nakolik je práce Vašeho obchodného týmu dobře zaměřená na další aktivity typu akvizic, péče o top klienty a celkovou práci s různými segmenty trhu
 • Po počáteční analýze Vám předložíme zprávu a navrhneme řešení změn ve vašem obchodním oddělení.

KOUČINK MANAŽERŮ OBCHODNÍCH TÝMŮ

 • V rozvoji obchodu a zvyšování jeho prodejní výkonnosti hrají zásadní roli manažeři obchodu – ředitelé obchodu, oblastní manažeři prodeje, supervisoři nebo team lídrové.
 • Manažer řídící obchodní týmy musí mít patřičné dovednosti pro řízení prodejní výkonnosti svých lidí v týmu a z praxe vnímáme jeho špičkové dovednosti jako zásadní podmínku pro požadovanou výkonnost celého prodejního týmu.
 • Trenér tak může koučovat manažera obchodu – přímo při jeho práci s obchodníky anebo formou individuálních konzultací.