INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY – „On Job Training“

 • Jak zajistit, aby obchodníci po školení převedli nové dovednosti do praxe? Jak co nejdříve zafixovat správné návyky v obchodě a zvýšit tak výkon obchodního týmu?
 • V tom je nejúčinnější metodou On Job Training – česky řečeno trénink přímo při práci.
 • Jak probíhá v praxi On Job Training?
  • Trenér se účastní telefonní akvizice – obchodník provádí akvizice, trenér s ním vyhodnocuje jeho hovory – co dělá dobře a na co se dále více zacílit v rozvoji, analyzují jednotlivé hovory.
  • Trenér je s obchodníkem přímo na jeho jednáních u klienta a po ukončení schůzky společně vyhodnocují kvalitu vedení jednání.
  • Každý On Job Training je zakončen vyhodnocením v podobě písemné tréninkové zprávy – ta obsahuje slovní hodnocení i měřitelné hodnocení výkonu jednotlivých parametrů, které se na tréninku cíleně sledují a vyhodnocují.
  • Tréninkovou zprávu obdrží trénovaný obchodník i přímo nadřízený manažer, aby v dalším rozvoji mohli na závěry tréninku navázat.
  • On Job Training může mít podobu mentoringu – trenér radí, pomáhá a vede obchodníka k tomu, aby si fixoval novou dovednost. U seniorních obchodníků trenér více pracuje s prvky koučování a s obchodníkem vede rozhovor více formou otázek mířících na potenciál změny v jeho přístupu.
  • Po každém tréninku konzultujeme výkon a posun v dovednostech trénovaného i s manažery a vedením firmy.

AUDIT OBCHODNÍHO TÝMU

 • Umíme provést analýzu procesů a práce Vašeho obchodního týmu a identifikovat případné oblasti, které vyžadují změnu ve všech potřebných oblastech.
 • Náš zkušený konzultant stráví několik dnů analýzou procesů vašeho obchodu, nastavením týmu, komunikace v něm, podívá se na to, jak pracujete s databází, jak ošetřujete stabilní portfólio klientů a nakolik je práce Vašeho obchodného týmu dobře zaměřená na další aktivity typu akvizic, péče o top klienty a celkovou práci s různými segmenty trhu
 • Po počáteční analýze Vám předložíme zprávu a navrhneme řešení změn ve vašem obchodním oddělení.

KOUČINK MANAŽERŮ OBCHODNÍCH TÝMŮ

 • V rozvoji obchodu a zvyšování jeho prodejní výkonnosti hrají zásadní roli manažeři obchodu – ředitelé obchodu, oblastní manažeři prodeje, supervisoři nebo team lídrové.
 • Manažer řídící obchodní týmy musí mít patřičné dovednosti pro řízení prodejní výkonnosti svých lidí v týmu a z praxe vnímáme jeho špičkové dovednosti jako zásadní podmínku pro požadovanou výkonnost celého prodejního týmu.
 • Trenér tak může koučovat manažera obchodu – přímo při jeho práci s obchodníky anebo formou individuálních konzultací.