„Nemáme zájem, zjišťovali jsme to, lidi nechtějí…“ Odpověď patřící k i k mé práci konzultanta, nabízejícího své služby ve vzdělávání, školení, tréninku či koučování.

Dnešní doba je typická přetlakem nabídek všeho druhu. Informace se na nás valí ze všech stran, všude samá reklama, desítky telefonátů s nabídkami či mailů zvěstujících jedinečné kurzy a školení…

Vzniká tak určitá otupělost vůči mnohdy i velmi zajímavým návrhům spolupráce, které mohou Vás nebo Vaše lidi opravdu v praxi posunout. Nelze se pak divit, když podřízení, šéfové nebo i majitelé firem nejeví zájem o nové znalosti a dovednosti, které jsou potřeba či jsou přímo nutné pro další rozvoj lidí a celé firmy.

„Jste už asi desátá vzdělávačka, která mi volá, nashledanou…“, reagují někteří po telefonu a nezbývá, než mít trpělivost a maximální míru pochopení. Jak tedy na to jít, abyste měli zájem se školit, trénovat a koučovat? Musíte poznat a popsat příčiny nezájmu o vzdělávání. Mohou být různé, a pokud je odhalíte, máte vyhráno!

Jednou z příčin jsou lidé bez zájmu o vzdělávání – těm vzdělávání nabourává jejich stereotypy a zónu pohodlí. Jiní zas nemají motivaci učit se nové věci a měnit se. Reálně vzato – není až tak problém na ně narazit na firemním kurzu. Příčinou jejich nezájmu je však i část manažerů, kteří někdy ani nechtějí mít trénované a samostatnější podřízené, protože ti by je mohli „přerůst“, a toho se bojí!

Někde hraje roli špatná zkušenost: „Měli jsme plno školení a nic se nezměnilo, tak nás to nezajímá…Nebylo to k ničemu…“ Tomu rozumím. I to ale není důvod skoncovat se vzděláváním. Někdy i sám majitel firmy má a priori negativní náhled na vzdělávání jako náklad bez přínosu do budoucna. A to je začátek konce…

U firem bez zkušenosti se vzděláváním je nezájem mnohdy způsoben neznalostí. Často však bývají nejprogresívnější zase v tom, že netrpí stereotypy a nejsou „přeškolené“.

Jak tedy překonat nezájem? Nejlépe funguje jedna věc – nabídku na školení či trénink si v praxi ozkoušejte, prověřte! Chtějte „ochutnávku“! Jednejte, jako když si kupujete nové auto – „projeďte se“ v něm a poznejte, jak funguje. Papírové nabídky školení, kurzů, tréninků v krásné grafické podobě unesou cokoliv, stejně jako auto na obrázku vypadá skvěle. S tím se nespokojte a běžte do „zkušební jízdy“. Pokud je někdo dobrý a je si jistý svými službami a jejich přínosem, nebude s tím mít problém.

Takové „ochutnávkové menu“ běžně provádím s potenciálními klienty a ukazuje se to jako správný směr. Přirovnal bych to k moderní metodě seznamování – speed datingu. Máte pár minut (lektor na ukázce aspoň hodinu až dvě) na to, abyste zaujali druhou stranu, dotyčnou dámu či pána, v případě firmy majitele či konkrétní manažery. Pokud to vyjde a najdete v sobě „zalíbení“, navnímáte správnou „chemii“ pro spolupráci, dává Vám to smysl. Když ne, končíte…prostě si nesednete. Je to přirozené a v životě běžné…

Kvalitní lektor, trenér umí odhalit již při „seznamce“ příčiny možného nezájmu lidí, je schopný najít motivaci ke změně a vyvolat zájem lidí! Vy jej tak také více poznáte při „ochutnávce“ a můžete se lépe rozhodnout, zda je to přínosné.

Tak až budete zvažovat svůj zájem realizaci vzdělávání, doporučuji tři věci: 1. nepaušalizujte stylem „všechno je to stejné“, 2. běžte do „ochutnávky“, 3. rozhodněte se!

Přeji Vám, abyste měli ve firmě lidi se zájmem o vzdělání a měli kvalitní školení, tréninky či koučink. O to mají motivovaní lidé ve firmě vždy zájem!