V tomto článku se chci podívat na on job training, jak říkám interně „ójetéčko“. V textu budu používat seriózní zkratku „OJT“ :).

         OJT můžete aplikovat u každé pracovní pozice, která vyžaduje rozvoj jakékoliv dovednosti a budování správných návyků, u všech lidí, kteří potřebují zvládat dovednosti správné komunikace uvnitř firmy či navenek – dobře jednat s klienty, kvalitně obchodovat, prodávat, řídit či vybírat lidi. U jakéhokoliv pracovníka, jenž potřebuje odstranit zlozvyky a vytvořit nové přístupy.

          Trénovat můžete recepční i prodavačky v obchodě počínaje, přes obchodníky, telefonní prodejce, manažery, personalisty, trenéry až po ředitele a majitele firem. Tam všude lze dělat OJT.

     Úspěšné firmy dnes běžně využívají OJT v rozvoji svých lidí. Proč to dělají, mají to vůbec zapotřebí?, říkáte si. Není to spíš pro ty, kterým se nedaří? Jednu z odpovědí mi dal nedávno majitel a ředitel firmy v jedné osobě, kde působím jako externí trenér: “ Víte, my jsme na trhu už dlouho a už jsme ve firmě tak trochu slepí. Já už to někdy ani nevidím, co by se dalo dělat jinak. Na to mám vás…“

       Lidé zvenčí mají mnohdy jinou optiku vidění fungování firmy a leckdy i zajímavé postřehy. Zůstat však coby externí trenér ve firmě v pozici pouhého analytika mi přijde málo. I majitel zmiňované firmy mě má ve firmě hlavně proto, že mu přes OJT zvýším v reálném prostředí výkon jeho lidí.

        Sebelepší diagnostik však nezvedne výkon, potřebujete trenéra, který jde s lidmi do praxe, do „terénu“. Tak na to myslete, až si budete vybírat vzdělávací firmu. Najděte si trenéry – praktiky, ne lektory – teoretiky!

       OJT považuji za vysoce účinný a nezbytný nástroj zvláště v rozvoji obchodních týmů – u nových i seniorních obchodních zástupců. Jako trenér s nimi chodím na jejich schůzky, účastním se jejich obchodních jednání. Představte si, že máte svého trenéra na celý den, jen pro Vás, pro Vašeho obchodníka. Že s trenérem během dne projdete několik akcí při Vaší práci a odcházíte s tím, že to bylo fajn, že Vám to pomohlo.

        OJT můžeme využít i u manažerů. Manažery můžete rozvíjet přímo při jejich zásadních aktivitách. Je běžné, že manažer může trénovat své dovednosti při vedení porady, při vedení hodnotícího pohovoru se svým podřízeným, při dávání výtky, pochvaly.

         On job training doporučuji všem, kdo chtějí u sebe či lidí ve svých firmách dělat skutečné a praktické kroky dopředu ve zvyšování výkonnosti. Praxe, zážitek a zpětná vazba při něm mají velkou hodnotu a pomáhají rychle k správným návykům.