Obsah:

 • nákupní motivy a potřeby zákazníků – jejich typy, příčiny, jak je rozpoznat
 • analýza před prodejním rozhovorem s klientem – co vše a jak si připravit
 • otázky v analýze – typy, formy jejich použití, konkrétní příklady využití v praxi
 • otevřené a uzavřené otázky
 • SPIN metoda jako nástroj ke zjištění potřeb klienta – jak s ní pracovat
 • technika komunikačního trychtýře – jaké otázky klást a kdy použít
 • otázkovník – tvorba účinných otázek, které mohu využít při analýze zákazníka

Forma:

 • 2denní trénink
 • 60% praktický nácvik se zpětnou vazbou / 40% diskuse, cvičení, metodika
 • nácvik dovedností probíhá i formou videotréninku s intenzivní zpětnou vazbou

Přínos:

 • obchodníci se naučí pracovat s kvalitními otázkami při analýze klienta
 • naučíme je používat metodu SPIN, která jim pomůže zjistit skutečné potřeby a motivy klienta
 • zvýšení kvality jejich analýzy jim přinese rychlejší uzavírání obchodních příležitostí