Obsah:

 • profesionální příprava na obchodní jednání – stanovení cílů, analýza klienta
 • 5 kroků profesionálního prodejního rozhovoru 
 • úvod jednání – struktura zahájení schůzky, práce s „prvním dojmem“, „řeč těla“, slovní projev
 • jak provádět analýzu klienta a účinně zjistit potřeby zákazníků – otázky, naslouchání
 • účinná prezentace návrhu řešení klientovi – technika „V – V – U“ (Vlastnosti, Výhoda, Užitek)
 • námitky – jak jim předcházet, jak je konstruktivně zvládat – postup
 • jak uzavírat obchod podle situace v jednání a podle typu klienta

Forma:

 • 2denní trénink
 • 60% praktický nácvik se zpětnou vazbou / 40% diskuse, cvičení, metodika
 • nácvik probíhá i formou videotréninku s intenzivní zpětnou vazbou

Přínos:

 • obchodníci si osvojí ověřenou metodu 5 kroků prodejního rozhovoru
 • budou profesionálně zvládat jednotlivé kroky prodejního jednání
 • zvýší tak svoji efektivitu v jednání s klienty a v kratším čase i prodejní výkonnost