Obsah:

 • kdo jsou naši potenciální zákazníci – kde a jak je hledat a oslovovat
 • efektivní postupy v akviziční činnosti obchodníka
 • psychologie akvizičního jednání – jak pracovat s nezájmem, nedůvěrou, neochotou při prvotním oslovení
 • principy neurosellingu – jak odhalit a včas eliminovat možné strachy a obavy potenciálního klienta
 • akviziční telefonát potenciálnímu klientovi – na co se připravit před voláním, co eliminovat
 • jak vést maximálně efektivně akviziční schůzku – aktivní moderace schůzky, pravidla profesionální analýzy potenciálního klienta

Forma:

 • 2denní trénink
 • 80% nácvik konkrétních akvizicí klientům, 20% diskuse, metodika
 • součástí tréninku je i audio a videorozbor konkrétních akvizicí se zpětnou vazbou (volání, osobní schůzky)

Přínos:

 • obchodníci zvládnou přípravu na telefonní akvizici či akviziční jednání u klienta
 • budou vybaveni nástroji pro to, aby provedli dokonalou analýzu akvizovaného klienta
 • zvýší akviziční efektivitu – u více klientů dříve dojdou ke spolupráci a k obchodování