Obsah:

 • námitky v obchodě – proč vznikají, jak je identifikovat a jak k nim přistoupit
 • jak předcházet námitkám a připravit se na ně argumentačně
 • cenová námitka – z čeho vzniká, jak se k ní postavit v jednání s klientem
 • příprava na zvládání námitek – tvorba tzv. námitkovníku a argumentáře
 • postup při zvládání námitky – 5 kroků k řešení námitky
 • technika tzv. kompenzace při argumentaci klientovi
 • nejčastější typy námitek – jak k nim přistupovat, aby mne „neobtěžovaly“ 

Forma:

 • 2denní trénink
 • 60% praktický nácvik reálných situací se zpětnou vazbou / 40% diskuse, cvičení, metodika
 • nácvik dovedností probíhá i formou videotréninku s intenzivní zpětnou vazbou

Přínos:

 • obchodníci začnou vnímat námitku jako příležitost, nikoliv jako překážku
 • osvojí si postup řešit námitky účinným postupem 5 kroků jejího zvládnutí
 • budou schopni rychleji zjistit podstatu námitek a rychleji klientovi námitku vyřešit