Obsah:

 • pravidla účinné prodejní prezentace – osoba obchodníka jako nejdůležitější „produkt“ v úvodu prezentace
 • složky prodejní komunikace a jejich vliv na prodejní výsledek
 • správná struktury prodejní prezentace – profesionální postup v prodejní prezentaci – čím začít, co využívat v prezentování, jak zakončovat prezentaci
 • verbální, neverbální projev, obsah a forma komunikace – co vše musí obchodník zvládat ve svém projevu
 • tvorba prvního dojmu – pravidlo „4/20“, práce s „prvním dojmem“
 • obchodník – firma – produkt v prodejní prezentaci
 • jak profesionálně vizualizovat návrh řešení u klienta
 • vlastnosti – výhody – užitky produktu – postup v prodejní prezentaci
 • jak řešit klientovi jím požadované potřeby a ve správnou chvíli mu prodávat správné užitky
 • jak prezentovat různým zákazníkům poptávané užitky v prodejní prezentaci

Forma:

 • 2denní trénink
 • 60% nácvik konkrétních situací z obchodní praxe , 40% diskuse, metodika
 • videorozbor konkrétních obchodních prezentací účastníků se zpětnou vazbou

Přínos:

 • obchodníci se naučí pracovat se všemi složkami obchodní prezentace
 • budou umět prodávat v obchodní prezentaci pravé užitky klientovi
 • rychleji tak dojdou k získání souhlasu či uzavření obchodního případu