Obsah:

 • jak rozpoznat typ člověka – v kterých projevech to odhalit
 • MBTI typologie osobnosti aneb jaký jsem já typ člověka – co jsou mé „plusy“ a co mé „brzdy“
 • „Barevná“ typologie 4 osobnostních preferencí – čím jsou jednotlivé typy charakteristické
 • jak přistupovat k různým typům v jednání – postupy, příklady
 • sebereflexe vlastního typu osobnosti – formou testů a zpětné vazby
 • preferované a situační chování – co to je a jak s tím u sebe pracovat
 • vliv typu osobnosti na průběh jednání, pravá a levá hemisféra v osobnosti člověka

Forma:

 • 2denní trénink
 • trenér vede účastníky k sebereflexi formou sehrávek, testů, diskuse a skupinových cvičení
 • účastníci cvičí komunikaci s různými typy, aby se naučili vnímat odlišnost partnerů v jednání

Přínos:

 • účastníci tréninku poznají v rámci sebereflexe a zpětné vazby svůj vlastní osobnostní typ
 • na tréninku si popíšou své silné preference v jednání a zároveň odhalí i své „brzdy“
 • v praxi se tak budou umět více přizpůsobovat typu klienta a budou efektivnější v jednání