Obsah:

 • základní pravidla telefonování – jak správně komunikovat po telefonu
 • telefonní akvizice – co dělat a čemu se vyhnout, příprava na volání
 • přesné a nepřesné vyjadřování, chyby ve verbální komunikaci
 • řešení námitek po telefonu
 • typy zákazníků, s nimiž se mohu setkat, jak s nimi komunikovat 
 • jak jednat s nepříjemným zákazníkem po telefonu
 • vhodné reakce, ovládání emocí v telefonní komunikaci
 • profesionální ukončení rozhovoru

Forma:

 • 1 nebo 2denní trénink
 • důraz na praktické procvičování telefonní komunikace s klienty
 • 80% praktický nácvik s následným audiorozborem a zpětnou vazbou
 • doporučujeme skupinu do 6 – 8 lidí za účelem maximálního nácviku

Přínos:

 • trénovaní si vytvoří návyky vedení profesionálního telefonátu
 • naučí se vést hovor efektivně a zvládat všechny jeho „nástrahy“
 • zvýší tak efektivitu dojednávání schůzek s potenciálními klienty