TRÉNINKOVÉ PROGRAMY „ŠITÉ NA MÍRU“

 • Uvažujete o kompletním rozvoji celého obchodního týmu?
 • Pojďme se nejprve sejít a popíšeme si, co přesně potřebujete a jaký by měl být výstup z dlouhodobého tréninku, aby to Vašemu obchodu přineslo zvýšení výkonnosti a požadované prodejní výsledky.
 • Než Vám takový plán rozvoje Vašeho obchodu postavíme, strávíme jeden či více dnů u Vás s Vašimi obchodníky a poznáme, jak dnes pracují.
 • Pak Vám sestavíme návrh konkrétní koncepce vzdělávání obchodníků a seznámíme Vás s ním.
 • Bude pak jen na Vás, zdali se rozhodnete pro spolupráci s námi dle navrhovaného konceptu školení, tréninků a koučování.
 • Dlouhodobý koncept rozvoje obchodu má tři formy rozvoje:
  1. Skupinové tréninky prodejního týmu
  2. Individuální tréninky a koučování lidí
  3. Pravidelné konzultace s vedením firmy, včetně písemných hodnocení a zpráv o rozvoji obchodníků v průběhu projektu.

PRODEJNÍ AKADEMIE

 • Ucelený rozvoj obchodního týmu na období minimálně 1 roku a více.
 • Tréninkový program obsahuje tyto tématické tréninkové workshopy:
  1. Obchodní jednání – 2 dny
  2. Typologie zákazníků – 2 dny
  3. Analýza zákazníka – 2 dny
  4. Obchodní prezentace – 2 dny
  5. Námitky, argumentace – 2 dny
 • Individuální trénink obchodníků (On the Job Training)
  • mezi školeními mají obchodníci trénink „v terénu“ s trenérem
  • trenér s obchodníkem pracuje přímo při jejich práci
  • dává obchodníkovi průběžnou zpětnou vazbu
  • vyhodnocuje to, jak aplikuje návyky ze školení do praxe
  • obchodník a management dostane z každého tréninku tréninkovou zprávu
 • součástí programu jsou pravidelné konzultace s vedením firmy a průběžné vyhodnocování výkonnosti obchodníků

DEVELOPMENT CENTRE (DC) – ASSESSMENT CENTRE (AC)

 • Doporučujeme využít, pokud chcete zjistit, jakou úroveň kompetencí mají Vaše obchodní týmy a jednotliví lidé v obchodě.
 • Vhodné též pro identifikaci hlavních potřeb na rozvoj konkrétních dovedností u jednotlivců.
 • U AC můžete využít při výběru vhodných kandidátů do obchodních pozic ve Vaší firmě.
 • Klasická DC a AC realizujeme v 1dni, maximálně 2 dnech – dle velikosti skupiny, ideálem je skupina do 8 lidí na 1 den DC nebo AC.
 • Používáme cíleně zaměřená individuální, skupinová cvičení, prezentace
 • Využíváme testy, pohovory a konkrétní rolové situace
 • Výsledky DC nebo AC Vám pomohou identifikovat silné stránky a oblasti na rozvoj Vašich lidí.
 • Výstupem z DC a AC bude pro Vás konkrétní písemná zpráva s našimi doporučeními.