Obsah:

 • osobnostní typologie – v čem nám může pomoci v praktickém vedení jednotlivých lidí v týmu
 • emoce a rozum, pravá a levá hemisféra – jejich vliv na osobnostní rozdíly
 • MBTI typologie osobnosti aneb jaký jsem já sám coby manažer týmu
 • „barevná“ typologie 4 osobnostních typů – co a proč jednotlivé typy preferují
 • projevy jednotlivých osobnostních typů + návody, jak s nimi účinně komunikovat
 • emoční inteligence (EQ) – jak s ní pracovat v komunikaci s různými typy lidí

Forma:

 • 2denní trénink
 • nácvik rozeznávání osobnostních rozdílů – praktické sehrávky komunikace různých lidí spojené s následným vyhodnocením a diskusí 
 • poznání sebe sama, vlastního typu – kdo jsem já sám/sama – osobnostní testy 

Přínos:

 • manažeři poznají sami sebe, svůj způsob myšlení, začnou vnímat lépe „jinakost“ druhých lidí 
 • budou zvládat přípravu na jednání s různými typy pracovníků a úspěšně s nimi komunikovat bez ohledu na osobnostní odlišnosti
 • zvýší kvalitu své manažerské komunikace a zabrání mnohdy zbytečným konfliktům a nepochopením v týmu