Obsah:

 • kdy použít v rozvoji lidí trénink a kdy volit koučování
 • trénink čili mentoring – pravidla, postup, co dělá dobrý trenér-mentor
 • koučování – pravidla, postup v koučování, profil manažera-kouče
 • hodnocení výkonu – průběžné hodnocení, zpětná vazba – jak efektivně postupovat
 • používání otázek v mentoringu a koučování – jaké otázky mohu jako manažer používat a proč
 • metody „SMART“ a „GROW“ – jak je efektivně používat v rozvoji lidí coby mentor nebo kouč

Forma:

 • 2denní trénink vhodný pro všechny manažery realizovaný metodou „learning by doing“
 • lektor procvičuje s manažery konkrétní mentorovací a koučovací rozhovory sehráváním praktických situací z jejich pracovního prostředí, poté vyhodnocují kvalitu provádění mentoringu či koučování
 • manažeři se učí používat mentoring a koučink i přes sehrávky, v nichž sám lektor předvádí dovednosti trenéra či kouče

Přínos:

 • manažeři dostanou praktickou metodiku provádění správného mentoringu a koučinku
 • zavedou mentoring a koučink do svého denního vedení lidí v jejich rozvoji
 • budou schopni zvolit adekvátní styl rozvoje, a rychleji tak dosáhnou požadované úrovně výkonu u svých lidí

V případě zájmu rozvinout u manažerů dovednost profesionálního koučování do větší hloubky jsme připraveni navrhnout Vám roční rozvojový program „Koučovací přístup manažera“ – skládá se ze tří 2denních workshopů probíhající pravidelně 1x za 2 měsíce, ideálně v kombinaci s náslechy našeho trenéra při vlastním koučinku s pracovníky (mezi workshopy).