Obsah:

 • pravidla efektivního řízení času, stanovování si priorit v práci, prioritizace úkolů
 • život jako židle o 4 nohách, jak dlouhé mám jednotlivé nohy mé židle
 • projevy špatného řízení času – analýza pracovního dne – „časový snímek“
 • poznání hlavních „zlodějů času“, interní a externí „zloději“ času, jak s nimi zatočit
 • Eisenhowerův princip „ABCD“- rozčleňování úkolů dle důležitosti
 • Paretovo pravidlo „80/20“ v rámci plánování aktivit
 • typy lidí ve vztahu k času – polychronní a monochronní typy, v čem se liší, jak s nimi pracovat
 • produktivita a koncentrace člověka během pracovního dne, biorytmy

Forma:

 • 1denní trénink
 • 60% analýza stávajícího způsobu práce s plánováním / 40% cvičení, testy, diskuse, výklad
 • řešení případových studií a nastavení vlastní změny v řízení času a plánování aktivit

Přínos:

 • projdete vlastní „inventurou“ stávající práce s plánováním a stavbou svých priorit
 • vlastní sebereflexí si identifikujete své rezervy v práci s časem a nastavíte změny v plánování priorit
 • budete schopni zvýšit produktivitu tam, kde Vám to nejvíce pomůže v dosahování výsledků