Obsah:

 • asertivita jako způsob řešení konfliktů – co je a co není asertivita, jak ji účinně používat
 • typy konfliktů v pracovních týmech, role emocí a rozumu při řešení konfliktů
 • jaké typy lidí mohu mít v pracovním týmu a jak s nimi efektivně jednat – techniky, postupy
 • manipulátoři v pracovním kolektivu – jak je rozpoznat z jejich projevů a včas eliminovat
 • základní asertivní techniky manažera
 • jak reagovat na oprávněnou a neoprávněnou kritiku, jak na agresory či pasivní jedince

Forma:

 • 1denní trénink
 • důraz na praktické procvičování konkrétních konfliktních situací z pracovní praxe
 • po každé sehrávce detailní rozbor se zpětnou vazbou a doporučeními pro manažery

Přínos:

 • manažeři odejdou vybaveni nástroji pro zvládání obtížných situací v pracovním týmu
 • naučí se zvládat různé negativní projevy a bránit se manipulacím v pracovním prostředí skrze používání osvědčených asertivních technik
 • budou schopni již v zárodku eliminovat negativní jevy, čímž vytvoří zdravě fungující tým lidí