Obsah:

 • leadership jako efektivní styl řízení, jak se manažer stane skutečným lídrem týmu
 • manažer coby leader – jeho role, dovednosti, autority – na co se zaměřuje, co používá 
 • jak být leaderem, který má nejen moc a postavení, ale i výkon a důvěru lidí v týmu
 • úrovně leadershipu – poziční lídr, odborný lídr, výkonový lídr, rozvojový lídr – v čem se projevují, jaké mají dopady na motivaci a praktický výkon lidí
 • jak rozvíjet jednotlivé úrovně leadershipu, co k tomu musím umět jako „lídrující“ manažer
 • manažer jako mentor a kouč – jak používat mentoring a koučink v rozvoji lidí

Forma:

 • 2denní trénink určený pro manažery, vedoucí, majitele firem
 • zaměření na praktický nácvik konkrétních situací z praxe manažerů formou rolových sehrávek
 • manažeři si procvičí a osvojí základní principy skutečného leadershipu pro svoji praxi

Přínos:

 • manažeři projdou vlastní sebereflexí stávající úrovně používání leadershipu – co dělám a co si potřebuji doplnit do svého stylu vedení lidí
 • osvojí si praktické techniky leadershipu – naučí se základům mentorování a koučování
 • dosáhnou tak dlouhodobě vyššího výkonu a větší spokojenosti lidí v týmu