Obsah:

 • asertivita jako způsob řešení konfliktů – co je a co není asertivní chování
 • typy konfliktů – spor a problém, věcné a emocionální řešení konfliktů
 • vliv emocí a rozumu v konfliktních situacích
 • jak se naučit asertivitě skrze práci s vlastní emoční inteligencí (EQ)
 • manipulace – jak ji rozpoznat a řešit
 • typy manipulátorů – jak na ně reagovat a eliminovat je
 • zvládání kritiky – oprávněné, neoprávněné, jak zvládat osobní a emotivní útoky v praxi
 • postup účinného řešení námitek a invektiv v 5 krocích

Forma:

 • 2denní trénink
 • hraní konkrétních situací z praxe účastníků se zpětnou vazbou
 • účastníci se učí asertivním technikám přímo v rolových sehrávkách, které jsou poté rozebírány s lektorem a ostatními účastníky

Přínos:

 • naučíte se zvládat různé konfliktní situace a konkrétní „potížisty“
 • vytvoříte si návyk používat v dané situaci konkrétní asertivní techniku zmírňující konflikty a napomáhající konstruktivnímu řešení obtížné situace
 • zvýšíte svoji efektivitu při řešení konfliktních situací