Obsah:

 • jak zavádět efektivně změny ve firmě, princip změny, proč se lidé obecně brání změnám, principy neuromanagementu
 • 5 fází změny – jak je identifikovat, šoková křivka „SARAH“ – jak ji vnímat a jak s ní pracovat v manažerské praxi při provádění změny
 • emoce a rozum ve fázi změny – proč a jak je potřeba sladit rozum a emoce lidí při změně
 • mozek ve fázi změny – „Slon a jezdec“, rizika jejich vzájemného střetu, emocionální a racionální části mozku – jejich vliv na rozhodnutí člověka o provedení změny
 • principy změny – za jakých podmínek lidé změnu udělají a co vše je třeba k tomu provést
 • „zóna komfortu“ versus požadavky na změny, princip 4 kroků budování nového návyku

Forma:

 • 1denní trénink
 • manažeři jsou vedeni k pochopení principů fungování našeho mozku a role podvědomí při tvorbě nových návyků, které jsou součástí změny
 • velký důraz je postaven na pochopení principů neuromanagementu  – manažeři se naučí vnímat svoji roli v procesu změny skrze skutečné příběhy z manažerského světa a principy fungování tří oblastí našeho mozku

 Přínos:

 • manažeři začnou vnímat, že pro změnu je potřeba více se „dostat do hlavy“ lidem v týmu
 • naučí se pracovat více s vlastním EQ i emocionalitou svých lidí v týmu
 • budou schopni „prodat“ myšlenku změny způsobem, který bude pro pracovníky s rezistencí ke změně dostatečně motivační, aby prošli úspěšně změnou