Obsah:

 • osobnostní typologie a její praktické použití v pracovním i osobním životě – k čemu nám to může být v praxi
 • pochopení osobnostních odlišností – příčiny různých reakcí odlišných osobnostních typů, zdroje naší „jinakosti“
 • vědomí a podvědomí, ego a superego – jejich vliv na rozdílné přístupy v myšlení a jednání lidí v praktickém denním životě
 • emoce a rozum v jednání různých osobnostních typů, racionální a emocionální typy lidí, vliv mozku na naše jednání
 • pochopení motivace a rozdílů v jednání různých osobnostních typů
 • jak rozpoznat osobnostní typ člověka a umět zvolit adekvátní styl jednání
 • MBTI typologie, barevná osobnostní typologie
 • jak na konkrétní typ člověka – rozpoznání typu člověka dle projevu, „řeči těla“, formy jednání

Forma:

 • 2denní trénink
 • kdo jsem já aneb sebepoznání osobnostního typu – osobnostní testy
 • praktická komunikační cvičení – účastníci procvičí jednání s různými typy lidí

Přínos:

 • naučíte se vnímat své vlastní osobnostní preference a pochopíte svůj osobnostní profil
 • získáte dovednost včas rozpoznat odlišný způsob uvažování jiných osobnostních typů
 • v jednání s odlišnými lidmi vytvoříte co nejdříve komunikační kompatibilitu a budete dříve dosahovat shody s druhými v jednání