Obsah:

 • jak si připravit a vést efektivní poradu či meeting
 • typy porad podle jejich účelu, cíle, zaměření – jak si je připravit
 • vedení porady – základní pravidla, struktura porady, postupy
 • typy účastníků porady – koho tam mohu mít, jak jej aktivně zapojit, jak s ním jednat
 • zápisy z porady – forma, struktura, pravidla
 • obtížné situace na poradě – jak jim předcházet, jak je účinně řešit

Forma:

 • 1denní trénink
 • praktický nácvik vedení porady s následným vyhodnocením a doporučeními
 • velký důraz na praktickou přípravu struktury porady a aktivní moderaci 

 Přínos:

 • manažeři zvládnou přípravu na profesionální poradu či meeting
 • budou umět vést poradu tak, aby porada lidi zaujala, bavila a přitom měla i efekt
 • zvládnou v praxi vyřeší jakoukoliv obtížnou situaci vzniklou na poradě (pasivita, agresivita, námitky, kritiky…)