INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINKY – „ON JOB TRAINING/ ON JOB COACHING“

 • Hledáte trénink pro jednoho nebo několik manažerů Vaší firmy formou individuálního přístupu?
 • Správnou a účinnou cestou může být individuální trénink nebo koučování.
 • Jak to probíhá v praxi při On Job Trainingu/On Job Coachingu?
  • Trenér je s manažerem přímo na jeho jednáních – účastní se jeho porady, nebo vedení pohovoru s pracovníkem, poté spolu rozebírají kvalitu provádění konkrétního manažerského úkonu v praxi.
  • Každý On Job Training/ Coaching je zakončen vyhodnocením v podobě písemné tréninkové/koučovací zprávy – ta obsahuje slovní i měřitelné hodnocení jednotlivých parametrů, které se v tréninku/koučování sledují.
  • Tréninkovou zprávu obdrží trénovaný manažer i nadřízený, aby v dalším rozvoji navázali na závěry tréninku či koučování.
  • On Job Training/ Coaching může mít podobu mentoringu – trenér radí, pomáhá a vede manažera k tomu, aby si budoval novou dovednost. U seniornějších manažerů a vedoucích kouč pracuje s prvky koučování a s manažerem vede rozhovor formou otázek mířících na potenciál změny v jeho přístupu.
  • Po každém tréninku trenér/kouč konzultuje výkon a posun v dovednostech trénovaného i s vedením firmy.
 • Tzv. On Job Training/ Coaching upevňuje rychle dovednosti manažera po skupinových školeních, kdy s Vašimi manažery budeme pracovat individuálně.