• Proč používat On Job Training? Pomáhá přímo „v terénu“ – při práci – fixovat správné návyky obchodníků a prodejců do jejich denní praxe.
 • Proto Vám doporučujeme využívat jej co nejdříve po skupinových školeních. Rychleji si tak obchodníci nové dovednosti zautomatizují a v kratším čase se dostanou na Vámi požadovaný prodejní výkon.
 • Kde konkrétně můžete využít On Job Training?
  • Telefonní akvizice, telemarketing, komunikace s klienty po telefonu – obchodník provádí telefonní akvizice, trenér s ním vyhodnocuje jeho hovory, dává mu zpětnou vazbu, co je dobře a na co se dále zacílit ve správném obchodním telefonátu.
  • Schůzky s klienty – obchodník jedná s klientem, trenér se účastní schůzek. Po ukončení jednání s obchodníkem rozebírají jednotlivé části jednání s klientem, obchodník má komplexní zpětnou vazbu.
  • On Job Training je vždy zakončen písemnou tréninkovou zprávou, která obsahuje slovní i měřitelné hodnocení jednotlivých parametrů, které se na tréninku u obchodníka sledují.
  • Tréninkovou zprávu obdrží trénovaný obchodník i nadřízený manažer, aby v dalším rozvoji mohli na závěry tréninku navázat.
  • On Job Training může mít podobu mentoringu – trenér radí, pomáhá a vede obchodníka k tomu, aby si budoval novou dovednost. U seniornějších obchodníků více pracujeme s prvky koučování a s obchodníkem spíše vedeme rozhovor formou otázek mířících na potenciál změny v části jeho dovedností.
  • Po každém tréninku trenér konzultuje výkon a posun v dovednostech trénovaného i s jeho manažerem a vedením firmy.