• Firma se Vám skvěle rozjela a obchod šel dosud dobře „sám od sebe“? A teď by to chtělo dát tomu i systém, aby to šlapalo ještě lépe a konkurence Vás nedohnala či brzy nepředběhla? Můžeme Vám provést audit prodejního/obchodního týmu, který Vám dodá nové cesty a směry v rozvoji Vašeho obchodu!
  • Po počáteční analýze Vám předložíme písemnou analýzu včetně návrhů a doporučení, co, jak a proč změnit v procesním řízení obchodu s cílem zvýšení prodejní efektivity.
  • Strávíme čas přímo ve Vaší firmě poznáním praktického chodu Vašeho obchodu, zanalyzujeme Vaše stávající nastavení obchodního týmu, oddělení a komunikaci v něm. Vyhodnotíme, jak pracujete s databází, s portfóliem klientů. Koukneme se na práci Vašeho obchodního týmu v aktivitách typu akvizic, péče o top klienty a práci s různými klientskými segmenty Vašeho trhu.
  • Audit obchodu je užitečný tehdy, když vnímáte, že přišel čas dát celému rozvoji obchodu procesní pravidla, která pomohou zdravému rozvoji dalšího byznysu v dlouhodobém horizontu.