• Preferujete rozvoj manažerských dovedností na bázi individuálního přístupu? Vy a Vaši manažeři nemáte čas na několikadenní skupinová školení?
  • Pak je pro Vás vhodné individuální koučování!
  • Kouč pracuje s manažerem dle dohody po předem vyměřenou dobu a rozvíjí ty oblasti manažera, které si společně stanoví na začátku koučování jako zásadní cíle rozvoje manažera.
  • Kouč pracuje s manažerem přímo při jeho práci – účastní se např. jeho porady, vedení meetingu, sleduje jej při tréninku nebo koučinku lidí z jeho týmu, je přítomen hodnotícím pohovorům. Následně s manažerem rozebírá formou diskuse jeho další rozvoj a hledají potenciál na zvýšení výkonu manažera
  • Velkým efektem pro vytížené manažery je, že koučování probíhá v řádu hodin, nikoliv celého dne a je rozděleno dle dohody do určitého počtu koučovacích hodin