„To se mi nevyplatí, trénovat jen jednoho člověka na den, je to moc drahé…,“ zní časté námitky při diskusi o zavedení individuálního tréninku obchodníků či manažerů do praxe – tzv. on job trainingu. Stále převažuje optika rozvoje lidí ve stylu „na školení mi bude sedět více lidí v jeden či dva dny oproti jednomu člověku na individuálním tréninku“, což zní jako racionální argument.

Přesto s jistotou a díky svým zkušenostem z praxe říkám – individuální trénink Vašich lidí je pro Vás dlouhodobě levnější a užitečnější! Pokusím se Vám ve svém článku přesvědčit svými argumenty

Je pro Vás důležité neztrácet čas, zvyšovat obraty, zisky a přitom zároveň zajistit růst dovedností u sebe, svých lidí? Ano? Pak je on job training pro Vás vhodný. Pojďme počítat. Při dvoudenním školení 10 obchodních zástupců ztratíte 20 člověkodní prodeje. To je 20 dní bez prodeje. 20 dní, kdy negenerujete prodeje, obraty, zisky, nezískáváte nové zakázky! U on job trainingu neztratíte ani den prodeje, obratu a zisku. Naopak je už můžete zvyšovat….

Představte si, že už při tréninku se Vám vrací investice do vzdělání. To není žádné sci-fi, to může být Vaše realita. Je to takový trénink, při němž obchodník více prodá, získá více zakázek díky okamžité změně ve svém návyku či dovednosti. Zdá se Vám to nemožné? Ne, je to reálné. Pokud je trénink kvalitně veden, zvyšuje obchodník či manažer ihned svůj výkon! Může Vám toto přinést školení? Nemůže, přinese Vám, v lepším případě, jen dobrou teorii a špičkový znalostní základ. Tím vůbec nepopírám smysl školení. Školení jsou dobrý základ pro změnu návyků a dovedností. Ale jen základ. Trénink při práci akceleruje skutečný výkon.

Individuální tréninky totiž zvyšují výkonnost lidí a rozvíjí jejich správné návyky. Uvedu jeden konkrétní příklad. Měl jsem s 10 obchodníky jedné firmy trénink v jednom měsíci. Výsledek? Jen z oněch 10 tréninkových dnů navýšili obchodní zástupci prodej firmy v průměru o celých 35%! Všechny individuální tréninky se tak ihned z nárůstu prodejů zaplatily! Vymýšlím si, přeháním? Ne, realita, samotný majitel firmy koukal, čeho byli schopni obchodníci, když se jim věnoval čas skrze trénink přímo při jejich práci. A to na začátku sám tvrdil, že on job training je zbytečný, stojí to moc peněz a lepší by bylo „nějaké to školení všech najednou, ať se zlepší…“ Individuální tréninky mu otevřely oči a pomohly rozvoji firmy…

Spousta firem stále jen slepě školí a ani neví, jak v reálu lidé pracují s dovednostmi ze školení. Stále jsou manažeři s myšlením, že školením to změní a lidé budou lépe pracovat. Ne, školení je jen impuls ke změně! Skutečná změna je možná jen individuálním tréninkem či koučinkem.

Změříte účinnost školení? Velmi těžko. Školitel Vám dá zpětnou vazbu po školení, dále však většinou s lidmi nepracuje při práci a jejich výkon tak nemůže dále ovlivnit. Že Vám účastníci školení napíšou do hodnotícího dotazníku, že bylo školení skvělé, lektor fajn nebo dokonce super, že se jim to líbilo? K čemu Vám to v praxi pomůže? Co vám to zlepší?

  Naproti tomu u on job trainingu změříte efekt hned ve dvou směrech: 1. ve finančním přínosu – trénovaný zvýší výkon a výsledky, to lze měřit ihned, 2. uvidíte, zdali dovednost dělá nebo ne. Je to měřitelná forma rozvoje dovedností, která Vám peníze přinese.

Jak to máte u Vás – jen školíte, nebo i trénujete individuálně?