„Nemáme ty správné lidi…“ naříká nejeden personalista, majitel, ředitel či manažer firmy. Ano, mít správné lidi ve správný čas a na správném místě, to je velký um a souhra mnoha dobře fungujících věcí ve firmě. Ale kdo jsou ti „správní“ lidé?

Jako manažer i coby externí konzultant jsem vybíral obchodníky i manažery. Co společnost, to jiná kultura a jiné požadavky. Zkusme si narýsovat alespoň základy pro úspěšný výběr lidí. Můžete jít v zásadě třemi směry.

Prvním je zlanařit kvalitní lidi z konkurenčních firem! Bude Vás to stát peníze! Dáte více a on nebo ona bude hned „fungovat“. Proč ne?, říkáte si, budu bez starostí. Ale je tu riziko – kupujete „hotovku“, avšak peníze fungují jen krátce. Finanční motivace má své hranice a hotový člověk může spadnout časem do průměru a stagnovat či Vám pravděpodobněji uteče zase za další lepší nabídkou.

Druhým směrem je výběr z lidí nespokojených u stávající firmy. Tady je zásadní zjistit jejich motivaci pro změnu a schopnost uplatnění v praxi. Můžeme zde najít schopné lidi. Ale pozor! Styl výběru „hlavně ať to zná, umí a nebudeme ho to muset učit“ není vůbec zárukou úspěchu. K tomu potřebujete použít více technik a nástrojů. Běžný pohovor ani přečtení životopisu Vám pravé vlastnosti neprozradí.  Zažil jsem výběr, kdy kandidát na manažera týmu působil jako expert a znalec trhu. Když byl ale vystaven reálným situacím, reagoval agresívně, nezvládal své emoce a ve firmě za měsíc skončil.

A jsme u třetí varianty výběru. Co se zaměřit na lidi bez praxe, s dobře nastavenou motivací a chtěním? Možná si teď říkáte – nemám čas někoho dlouze učit, potřebujeme hned výkon na 100%! Jasně – všichni jsme v této hektické době pod tlakem času a plnění plánů. Odpovím příkladem – kdysi si jedna velká firma vybrala na obchodní pozici člověka, který to nikdy nedělal a neuměl to, „jen“ měl velkou motivaci. Dali mu tři měsíce tvrdého denního tréninku a do roka byl tento člověk jedním z pěti top ohodnocených obchodních zástupců ve firmě z celkového počtu asi 70 obchodníků.

Kdo to byl? Byl jsem to já sám. Stejně tak jsem později jako manažer razil zásadu, že noví lidé bez praxe, zejména v obchodě, jsou většinou dlouhodobě mnohem lepší svým výkonem než ti takzvaně „zkušení“, a vyplácelo se mi to při výběru správných obchodních zástupců do týmu. Dobrý výběr začíná nikoliv otázkou „umí to?“, ale otázkou “ chce to umět a dá do toho vše?“ Postoj, chuť a motivace pracovat je prostě zásadní odrazový můstek…

Ať už se vydáte jakýmkoliv směrem, mám pro Vás ještě jedno doporučení. Znáte pravidlo „3x“ ve výběru lidí? To říká, že správného člověka máte vybírat natřikrát: třikrát jej vidět, 3 různí lidé z Vaší firmy s ním mají pohovořit a ideálně jej vidět na 3 různých místech. Ne pouze na pohovoru ve firemní kanceláři (kdy se kandidát hlídá a často stylizuje), ale třeba při procházce v parku či v restauraci nebo třeba za volantem vozu.

K čemu Vám to bude? Poznáte jej tak, jak se chová přirozeně, jak reaguje, když se méně „hlídá“, a tak si uděláte mnohem lepší a širší obrázek o jeho profilu a vhodnosti působení ve Vaší firmě.

Výběr správných lidí není však pouze o nástrojích a technikách.  Ve finále jde také o schopnost empatie a odhadu druhých lidí.

Přeji Vám ten správný čich na správné lidi ve Vaší firmě!