Zavřít

Bezplatné stažení katalogu

Jméno:
Email:  
Telefon:
Zadání údajů NENÍ nutné.
+420 734 502 212         GROWTC
Mgr. PETR STEJSKAL
ŠKOLENÍ - TRÉNINKY - KOUČINK - KONZULTACE
Hledáte praktické a efektivní vzdělávání?
Vyzkoušejte si nás, bez závazků!!
Nabídka „OCHUTNÁVKY TRÉNINKŮ“ za zajímavých podmínek… Klikněte pro více info...
Méně teorie, více praxe!!
Zvyšujte výkon přes růst dovedností!
Nabídka KOUČOVÁNÍ OBCHODNÍKŮ, MANAŽERŮ… Klikněte pro více info...
Znáte potenciál Vašich týmů?
Máte správné lidi na správných místech?
Nabízíme ROZVOJOVÉ PROGRAMY, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ… Klikněte pro více info...

HR služby

Základy HR managementu

Vhodné pro:

 • ty, kteří potřebují zvládat základy personalistiky v praxi

Obsah - témata:

 • formy a způsoby personální inzerce
 • postupy při výběru nových lidí na pracovní pozici
 • inzerce – preselekce – selekce – prvotní pohovory – postupy, techniky
 • kritéria výběru pracovníka - nastavení
 • metody výběru pracovníků
 • výběrová řízení – postupy, pravidla
 • individuální pohovor s kandidátem – typy výběrových pohovorů, použití metody „STAR“
 • systém otázek na kandidáta při výběrovém řízení
 • Assessment/Development centrum – postup při organizaci a realizaci

Forma:

 • 1 – 2denní školení, čas 9.00 – 17.00 hod.
 • ideálně skupina do 8, max.10 školených účastníků
 • 30% teorie – 40% cvičení, případové studie – 30% trénink dovedností se zpětnou vazbou
 • důraz na poznání a osvojení si metod výběru pracovníků
 • vede lektor se zkušeností s výběrem a organizací výběrových řízení, pohovorů
 • velký důraz na praktický nácvik dovedností formou hraní konkrétních rolí

Praktický efekt tréninku:

 • školený účastník odejde se sadou technik v oblasti recruitmentu
 • bude ovládat metody aktivního řízení výběru pracovníka (AC/DC, pohovory individuální)
 • osvojí si behaviorální metodu „STAR“ při vedení výběrového pohovoru

Výběrová řízení na pozice manažerů a obchodních zástupců

Vhodné pro:

 • firmy, které chtějí samotný proces výběru realizovat přes externí specialisty
 • společnosti, které nemají vlastní personální oddělení

Co Vám zajistíme:

 • naši účast a konzultaci při výběru nových pracovníků do Vašich týmů
 • nastavení kritérií pro výběr správného kandidáta
 • formou pohovorů s vybranými kandidáty Vám pomůžeme v prvotní selekci
 • zorganizujeme Vám 1-2denní výběrové řízení na danou pozici (dle typu pozice)
 • formou testů, řešení případových studií, cvičení a individuálních pohovorů prověříme osobnostní a profesní kvality vybraných uchazečů
 • dáme Vám doporučení pro výběr nejvhodnějšího kandidáta

Realizace AC/DC

Vhodné pro:

 • firmy, které si chtějí ověřit úroveň dovedností svých týmů (manažerských, obchodních)
 • organizace, které chtějí využít externích služeb při výběru a rozvoji zaměstnanců

Co Vám zajistíme:

 • vytvoření Assessment/Development centra dle Vašich potřeb
 • může být zacíleno na ověření si úrovně konkrétních dovedností u obchodníků či manažerů
 • prvotně s Vámi vše zkonzultujeme a poté navrhneme formu AC/DC
 • zorganizujeme Vám 1-2denní AC/DC dle typu pracovní pozice
 • na základě výsledků z AC/DC Vám zpracujeme konkrétní výstupy s doporučeními na další postupy v práci s týmem, jedinci
 • každému účastníkovi bude poskytnuta zpětná vazba od externisty za přítomnosti manažera
 • pozitivním efektem této metody je identifikace příležitostí pro růst firmy a motivace pracovníků