Zavřít

Bezplatné stažení katalogu

Jméno:
Email:  
Telefon:
Zadání údajů NENÍ nutné.
+420 734 502 212         GROWTC
Mgr. PETR STEJSKAL
ŠKOLENÍ - TRÉNINKY - KOUČINK - KONZULTACE
Hledáte praktické a efektivní vzdělávání?
Vyzkoušejte si nás, bez závazků!!
Nabídka „OCHUTNÁVKY TRÉNINKŮ“ za zajímavých podmínek… Klikněte pro více info...
Méně teorie, více praxe!!
Zvyšujte výkon přes růst dovedností!
Nabídka KOUČOVÁNÍ OBCHODNÍKŮ, MANAŽERŮ… Klikněte pro více info...
Znáte potenciál Vašich týmů?
Máte správné lidi na správných místech?
Nabízíme ROZVOJOVÉ PROGRAMY, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ… Klikněte pro více info...

Komunikační dovednosti

Prezentační dovednosti

Vhodné pro:

 • všechny, kdo potřebují umět prodat svoji myšlenku, produkt, názor…

Obsah - témata:

 • hlavní zásady kvalitní prezentace
 • neverbální techniky při prezentaci
 • verbální stránka projevu
 • formy vizualizace prezentovaného
 • struktura prezentace
 • příprava efektivní prezentace - zásady
 • aktivní zapojení účastníků prezentace do tématu – techniky
 • pomůcky - jejich používání v prezentaci – práce s flipchartem, dataprojektorem
 • pravidla prezentace přes flipchart, dataprojektor – co dělat, čeho se vyvarovat

Forma:

 • 1-2denní školení (dle volby klienta), čas 9.00 – 17.00 hod.
 • ideálně skupina do 8, max. 10 školených účastníků
 • 30% teorie – 20% cvičení, případové studie – 50% trénink dovedností se zpětnou vazbou
 • vede lektor se zkušeností s obchodními a manažerskými prezentacemi
 • každý účastník školení projde dvěma praktickým krátkými prezentacemi
 • trénink zacílen na dovednost práce s publikem při prezentaci
 • formou videotréninku obdrží zpětnou vazbu od lektora i kolegů

Praktický efekt tréninku:

 • trénovaný bude ovládat metodiku přípravy, struktury a stavby prezentace
 • bude schopen vytvořit prezentaci odpovídající zacílení, typu publika
 • naučí se vědomě zvládat verbální a neverbální projev při prezentování

Asertivní komunikace, zvládání konfliktů

Vhodné pro:

 • všechny, kteří denně jednají s lidmi pracovně i soukromě…

Obsah - témata:

 • asertivita jako způsob řešení konfliktů - definice
 • typy konfliktů – spor versus problém
 • příprava vyjednávání + vlastní vyjednávání - postupy
 • motivy úspěchu pro různé typy lidí – typy vyjednavačů
 • rozum a emoce v komunikaci, technika tzv.depersonifikace
 • 3 základní vyjednávací styly – měkký, tvrdý, průlomový
 • osobnostní typy vyjednavačů a jejich styl vyjednávání
 • jak přistupovat k různým vyjednavačům - postupy
 • základní vyjednávací strategie
 • příprava na vyjednávání, stanovení si cílů na jednání
 • základní asertivní techniky

Forma:

 • 2denní školení, čas 9.00 – 17.00 hod.
 • ideálně skupina do 8, max. 10 školených účastníků
 • 30% teorie – 30% cvičení, případové studie – 40% trénink dovedností se zpětnou vazbou
 • důraz na nácvik dovednosti efektivního vyjednávání s různými typy lidí
 • vede lektor se zkušeností a vlastní praxí obchodníka, trenéra
 • školení si procvičí vyjednávání na situačních i praktických příkladech
 • 2.den školení z 80% formou hraní rolí zaměřených prezentaci formou videotréninku
 • trénink je velmi akční, interaktivní a zároveň i zábavný

Praktický efekt tréninku:

 • školený si osvojí základní pravidla profesionálního vyjednávání
 • bude více vědomě pracovat se svým vlastním osobnostním typem
 • bude schopen jednat efektivněji s různými typy vyjednavačů, zvýší úspěšnost jednání